Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Kommande Workshop

#29 Scandinavian Gold Steadicam workshop 2024
vecka 39 med start söndag 22 september och avslut fredagen den 27 september.

(English text? Please see further down on this page.)

 

Steadicam Workshop 2024Så har Hofmann återigen nöjet att arrangera en Gold Steadicam Workshop. Nummer 29 i raden (tror vi - har tappat räkningen).
Vi jobbar, liksom den senaste workshop i 2022, utifrån att arrangera en workshop där alla kan "workshoppa", äta och bo tillsammans istället för att göra en "9-17 workshop" vart man går hem varje dag efter dagens lärande.
Och vi har valt att förlägga den samma ställe vart alla kan bo och äta för en rimlig peng och därmed kan leva och andas Steadicam 24/7. Nästan i alla fall.
Kronovalls Vinslott i Skåne vill vi kunna jobba ostört i praktiskt taget hela slottet o dets omgivningar. Så vi kommer verkligen ha förutsättningarna för ännu en magisk workshop med många möjligheter för intressanta och utmanande övningar.

Så till själva workshopen.

Deltagarna delas in i grupper om 4 personer per grupp och Steadicam samt lärare (som är Steadicamoperatör). Och det är i dessa grupper man jobbar (i "olika roller") under hela veckan. Språket är generellt engelska med visst inslag av "skandinaviskt". Vi avslutar på fredag eftermiddagen med utdelning av Steadicam Certifikat för bra genomfört arbete.

Målgruppen är antingen du som vill bli operatör eller har ambitioner eller redan är t.ex. fotograf, instruktör eller bildproducent. Även aktiva Steadicam operatörer kan ha stort utbyte att få en "uppdatering". Vi har haft flera som har gått workshopen 2 gånger.
Som operatör vill ge dig den bästa basen för att kunna jobba vidare med Steadicam (livstids lärande) och som certifierad operatör har du den perfekta utgångspunkten.
Som fotograf, instruktör eller bildproducent får du en ingående inblick i Steadicam bildspråket och dess möjligheter vilket kan hjälpa dig i din egen yrkesutveckling.

Vi jobbar enbart med senaste generation av Steadicam, samt naturligtvis även vad som kallas den andra Steadicam revolution: Volt stabiliseringssystem. Och bortsett från den materiella delen har många tidigare deltagare uppskattat allt annat lärande som oundvikligt blir när man jobbar gruppvis.

Vi börjar söndag 22/9 kl. 13:00 med en lätt lunch och avslutar efter lunch, fredag 27/9. Antal deltagare är begränsat till 20 personer

Anmälning och mer info sker härunder och du vill då få bekräftelse med en faktura på 25% av kurs beloppet. När denna är betalt är din plats säkrad och mera information följer därefter.

Med stadiga hälsningar,

Michael Hofmann
Hofmann Teknik AB, Sweden
Tel: +46 31-719 39 10
Mail: m@hofmann.se

Klicka här för registreringsformulär

 


# 29 Scandinavian Gold Steadicam workshop 2024
week 39 starting Sunday 22 September and ending Friday 27 September.

Hofmann once again has the pleasure of arranging a Gold Steadicam Workshop. Number 29 we believe (lost count). 
We will arrange a workshop where everyone may "workshop", eat and live together instead of doing a "9-17 workshop" where you go home every day around 17:00, only to meet the next day at 09:00.
And we have chosen the same place where everyone can stay and eat for a reasonable amount of money and thus can live and breathe Steadicam 24/7. Almost in any case.
It is at Kronovalls Vinslott in the south of Sweden where we will be able to work undisturbed in practically the entire castle and surroudings. So we will really have the conditions for a magical workshop with many opportunities for interesting and challenging exercises.

And now to the workshop itself.
The participants are divided into groups of 4. Each group will have a Steadicam as well as a group teacher (Steadicam operators). And it is in these groups that you work (in "different roles") throughout the week. The language is generally English with a certain element of "Scandinavian". Come end on Friday the Steadicam Certificates will be handed out for a well-done week of workshopping.

The target group is either professionals who want to become an operator, have ambitions or already are e.g. a photographer, director or producer. Even active Steadicam operators can benefit greatly from receiving an "update". We have had several who have attended the workshop twice.
As an operator it will give you the best basis to be able to continue working with Steadicam (lifetime learning) and as a certified operator you have the perfect starting point.
As a photographer, director or producer, you get an in-depth insight into the Steadicam imagery and it's possibilities, which can help you in your own professional development.

We only work with the latest generation of Steadicam, and of course also what is called the second Steadicam revolution: Volt stabilization system. And beside the material part, many previous participants have appreciated all the other learning that inevitably becomes when working in groups.

We start Sunday 22th September at 13:00 with a light lunch and end early, Friday 27th afternoon. The number of participants is limited to 20 participants.

Registration and more info takes place below and you will then receive confirmation with an invoice of 25% of the course amount. Once this is paid, your place is secured and more information will follow.

With Steadi greetings,

Michael Hofmann
Hofmann Teknik AB, Sweden
Tel: +46 31-719 39 10
Mail: m@hofmann.se

Click here for registration form

 

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan