Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Kommande Workshop

AVSLUTAD!

#28 Scandinavian Gold Steadicam workshop 2022
vecka 20 med start söndag 15 maj och avslut fredagen den 20 maj.

(English text? Please see further down on this page.)

 

Steadicam Workshop 2022Så har Hofmann återigen nöjet att arrangera en Gold Steadicam Workshop. Nummer 28 i raden! Och naturligtvis med hoppet att den rådande pandemi har klingat av.
Vi har jobbat utifrån att arrangera en workshop där alla kan "workshoppa", äta och bo tillsammans istället för att göra en "9-17 workshop" vart man går hem varje dag efter dagens lärande.
Och vi har nu äntligen hittat ett passande ställe vart alla kan bo och äta för en rimlig peng och därmed kan leva och andas Steadicam 24/7. Nästan i alla fall.
Vi kommer vara på
Kronovalls Vinslott i Skåne vart vi vill kunna jobba ostört i praktiskt taget hela slottet. Så vi kommer verkligen ha förutsättningarna för en magisk workshop med många möjligheter för intressanta och utmanande övningar.

Så till själva workshopen.

Deltagarna delas in i grupper om 4 personer per grupp och Steadicam samt lärare (som är Steadicamoperatör). Och det är i dessa grupper man jobbar (i "olika roller") under hela veckan. Språket är generellt engelska med visst inslag av "skandinaviskt". Vi avslutar på fredag eftermiddagen med utdelning av Steadicam Certifikat för bra genomfört arbete.

Målgruppen är antingen du som vill bli operatör eller har ambitioner eller redan är t.ex. fotograf, instruktör eller bildproducent. Även aktiva Steadicam operatörer kan ha stort utbyte att få en "uppdatering". Vi har haft flera som har gått workshopen 2 gånger.
Som operatör vill ge dig den bästa basen för att kunna jobba vidare med Steadicam (livstids lärande) och som certifierad operatör har du den perfekta utgångspunkten.
Som fotograf, instruktör eller bildproducent får du en ingående inblick i Steadicam bildspråket och dess möjligheter vilket kan hjälpa dig i din egen yrkesutveckling.

Vi jobbar enbart med senaste generation av Steadicam, samt naturligtvis även vad som kallas den andra Steadicam revolution: Volt stabiliseringssystem. Och bortsett från den materiella delen har många tidigare deltagare uppskattat allt annat lärande som oundvikligt blir när man jobbar gruppvis.

Kursavgiften för denna 6-dagar workshop är 34 000 SEK per person. Det inkluderar då (i princip) ALLT: kursmaterial, boende i dubbelrum, samt all mat (morgon, middag och kväll) och alkoholfria drycker. Frukt, vatten och te/kaffe under dagen med.
Vill du bo ensam på enkelrum tillkommer 400 SEK per natt (5 nätter).
Så du behöver bara ta dig dit, men vi kan hjälpa till med transport från till exempel Malmö eller Köpenhamn vi behov.

Vi börjar söndag 15/5 kl. 13:00 med en lätt lunch och avslutar efter lunch, fredag 20/5. Antal deltagare är begränsat till 16 personer

Anmälning sker härunder och du vill då få bekräftelse med en faktura på 25% av kurs beloppet. När denna är betalt är din plats säkrad och mera information följer under mars/april.

Med stadiga hälsningar,

Michael Hofmann
Hofmann Teknik AB, Sweden
Tel: +46 31-719 39 10
Mail: m@hofmann.se

Klicka här för registreringsformulär

 


 

COMPLETED!

# 28 Scandinavian Gold Steadicam workshop 2022
week 20 starting Sunday 15 May and ending Friday 20 May.

Hofmann once again has the pleasure of arranging a Gold Steadicam Workshop. Number 28! And of course with the hope that the current pandemic has subsided.
We have, from the start, been working on arranging a workshop where everyone may "workshop", eat and live together instead of doing a "9-17 workshop" where you go home every day only to meet the next day.
And we have now finally found a suitable place where everyone can stay and eat for a reasonable amount of money and thus can live and breathe Steadicam 24/7. Almost in any case.
We will be at Kronovalls Vinslott in the south of Sweden where we want to be able to work undisturbed in practically the entire castle. So we will really have the conditions for a magical workshop with many opportunities for interesting and challenging exercises.

And now to the workshop itself.
The participants are divided into groups of 4. Each group will have a Steadicam as well as a group teacher (Steadicam operators). And it is in these groups that you work (in "different roles") throughout the week. The language is generally English with a certain element of "Scandinavian". Come end on Friday the Steadicam Certificates will be handed out for a well-done week of workshopping.

The target group is either professionals who want to become an operator, have ambitions or already are e.g. a photographer, director or producer. Even active Steadicam operators can benefit greatly from receiving an "update". We have had several who have attended the workshop twice.
As an operator it will give you the best basis to be able to continue working with Steadicam (lifetime learning) and as a certified operator you have the perfect starting point.
As a photographer, director or producer, you get an in-depth insight into the Steadicam imagery and it's possibilities, which can help you in your own professional development.

We only work with the latest generation of Steadicam, and of course also what is called the second Steadicam revolution: Volt stabilization system. And beside the material part, many previous participants have appreciated all the other learning that inevitably becomes when working in groups.

The course fee for this 6-day workshop is EUR 3.300 per person. It then includes (in principle) EVERYTHING: course materials, accommodation in a double room, as well as all food (morning, lunch and evening) and non-alcoholic drinks. Fruit, water and tea / coffee during the day too.
If you want to sleep alone in a single room, EUR 40 per night (5 nights) will be added.
So you just need to get there, but we can help with transport from e.g. Malmö or Copenhagen if required.

We start Sunday 15/5 at 13:00 with a light lunch and end early, Friday 20/5 afternoon. The number of participants is limited to 16 participants.

Registration takes place below and you will then receive confirmation with an invoice of 25% of the course amount. Once this is paid, your place is secured and more information will follow during March / April.

With Steadi greetings,

Michael Hofmann
Hofmann Teknik AB, Sweden
Tel: +46 31-719 39 10
Mail: m@hofmann.se

Click here for registration form

 

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan